Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Máy ép cán băm thân cây liên hoàn


Máy ép cán thân cây và băm liên hoàn

Hãng sản xuất: Tân Thiên Phú

- Máy ép và cắt cỏ, thân cây: kích thước băm từ 3cm đến 7cm. Máy chạy không có tiếng ồn, cho ta sản phẩm đẹp.

- Máy băm thân cây tươi và khô đều được, đặc biệt băm thân cây ướt và cây khô như cỏ mềm, thân cỏ khô dai, tốc độ băm ép liên hoàn cao.

- Mô tơ: 2,2 KW đến 3 KW

Năng suất: 1000  đến 2000kg/h.

Sản phẩm của Cty đã được Bộ Khoa hoc và Công nghệ – Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp quyền sử dụng mã số: 893 606936 cho các sản phẩm của Công Ty TNHH Tân Thiên Phú và số: 40293/QĐ-SHTT.

*) Sản Phẩm khác:

***) Video Máy băm rơm rạ

- Máy băm rơm rạ, nghiền rơm rạ cỏ cây,…

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks