Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi mua máy móc tại Công ty TNHH Tân Thiên Phú (VINATTP)


Ngày 26/11/2012 Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 2977/QĐ-BNN-CB về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính Phủ.

Công ty TNHH Tân Thiên Phú là một trong những đơn vị trong danh sách được hưởng chính sách theo các quyết định này, theo tinh thần quyết định, khi khách hàng mua thiết bị, máy móc, máy sàng, máy trộn, máy tẽ ngô, máy bóc vỏ lạc, máy hút bùn, máy sấy, thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, vv…, từ Công ty TNHH Tân Thiên Phú sẽ được vay vốn bằng với giá trị thiết bị máy móc và được hỗ trợ 100% lãi suất bình quân trong 02 năm  đầu, từ năm thứ ba trở đi bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đối tượng được cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch là các tổ chức, cá nhân, hoạt động hợp pháp ở Việt Nam bao gồm:

a)      Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp và được UBND cấp xã xác nhận là trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất;

b)      Các Doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản  xuất nông nghiệp với nông dân

c)      Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả và khả thi.

Công ty TNHH Tân Thiên Phú sẽ phối hợp với các đối tác, khách hàng, bà con Nông dân để thực hiện việc vay vốn mua máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch tại DN chúng tôi được nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Quý khách hàng có thể xem chi tiết các Nghị định, quyết định liên quan theo các đường link dưới đây:

Quyết định mới nhất số: 65/2011/QĐ-TTg VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2010/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2010

1-      Quyết định số: 63/2010/QĐ-TTg – về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

2-      Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn – Quy định danh mục các loại máy móc thiết bị được hưởng chính sách theo quyết định số 63/2010/QĐ-TTg về giảm tổn thất sau thu hoạch.

3-      Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/3/2011 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam – về hướng dẫn chi tiết thực hiện quyết định số: 63/2010/QĐ-TTg.

4-      Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16/5/2011 của Bộ Tài chính – về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn

5-      Quyết định số 2977 ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch đợt VI.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks