Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Liên hệ

Công ty TNHH Tân Thiên Phú – Làng nghề Kiên Lao – Xuân Tiến – Xuân Trường – Nam Định – Việt Nam.

Điện thoại: 0350 3762899   – Fax: 0350.3764899.

Di động: 0975717927

Mobil: (+84) . 97 57 17 927

Tel: +(84.350).3762899

- Mail văn phòng : cokhixuantien@gmail.com

- Mail kỹ thuật : chetaomayvinattp@gmail.com

- Giám đốc: trankieuttp@gmail.com

VINATTP Thương Hiệu Nổi Của Nhà Nông

Thương Hiệu Của Làng Nghề Kiên Lao

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks