Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks

Currently Browsing: Hướng dẫn


Hướng dẫn Chăn nuôi thuỷ cầm bền vững, an toàn
Đối với các điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội của các vùng khác nhau, nên tập quán chăn nuôi cũng khác nhau. Những kỹ thuật cung cấp cho người nông dân cần phải có khả năng thích ứng
KỸ THUẬT NUÔI GÀ VÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM
I.Công tác chuẩn bị trước khi nuôi: a. Chuẩn bị thiết bị - dụng cụ chăn nuôi: - Rèm che: Cóthể dùng rèm che dài để có thể che kín hoàn toàn chuồng nuôi hoặc loại rèm che lửng